Пам’ятна відзнака імені професора Володимира Терентійовича Зайцева

Вручається ГО «Асоціація хірургів Харківської області» Харківська хірургічна школа

Нагородження відзнакою імені професора Володимира Терентійовича Зайцева (далі – Відзнака) проводиться: за особистий вагомий внесок в розвиток хірургії в Україні взагалі і на Слобожанщині зокрема, наукові та професійні досягнення, бездоганну працю під час виконання своїх службових обов’язків, що пов’язані з науковою, практичною та організаційною діяльністю в галузі хірургії.

Порядок вручення Відзнаки

Відзнака вручається в урочистій обстановці Головою ГО «АХХО». Особам, нагородженим Відзнакою, вручається посвідчення. У разі втрати заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.

Порядок носіння Відзнаки

Відзнака  носиться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

23.04.2018